Můj Příběh

Co dělá skvělé lídry těmi nejlepšími z nejlepších a jak je možné, že v situacích, kdy ostatní selhávají, oni přicházejí se slovy, které vytváří nový svět?

Jako vrcholový manažér, ale i jako vrcholový sportovec (celý životopis... ) jsem si vždy kladl otázku:

❓ Jak bych mohl být lídrem, jako byl Michael Jordan, vojáci v Navy Seal, úspěšní podnikatelé, ale i lékaři a učitelé, kteří vedou desítky a stovky lidí, jenž je následují? 


Dokud jsem nepotkal mé učitele, mezi které patří Werner Erhard, Julio Olalla, Alan Sieler, Fernando Flores, Kari Granger a Steve Zaffrona, tak jsem měl pocit, že existují desítky přístupů, jak se stát lídr. Tito učitelé spojuje jedna myšlenka. Není to o tom, jak se stát lídrem, ale jak jim být, aby se nám bytí lídrem stalo přirozeným sebevyjádřením za každé situace bez ohledu na okolnosti. Jinak řečeno, aby v době, kdy je potřeba být lídr jsme jim byli a nemuseli nad tím přemýšlet. 


Když jsem pro sebe objevil, co to je, tak jsem si položil druhou otázku: 


❓ Jak předávat nejen dospělým, ale i dětem leadership, aby se studenti nejen dozvěděli vše potřebné o leadershipu, ale aby jim byli použiti za každé situace bez ohledu na okolnosti a nemuseli v kritických situacích nad tím přemýšlet?

Principy a metody

Moje práce navazuje ne vědecké studie a odborné zkušenosti, které jsou detailně probírány v knize: The handbook for teaching leadership .

Při vytváření lídrů využívám ontologickou metodu (vědu o bytí). Ontologická metoda studentům otvírá skutečnou povahu bytí a jednání jako lídr a efektivního uplatňování leadershipu. Pouhé otevření nového světa možností nestačí, lídři potřebují v tomto světě i jednat a uplatňovat získané objevy. Proto při vytváření lídrů využívám i fenomenologickou metodologii, které poskytuje přístup k samotné akci. 


Stručně řečeno: pokud porozumíte tomu, co způsobuje váš způsob bytí a jednání, tak získáváte přístup k akcím, které ostatní nevidí a nemají k nim přístup. Proto při vytváření lídrů nechávám účastníky přímo v aréně prožít, co to znamená být lídr a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti. 


Účastníci mých programů nemusí studovat ontologii nebo fenomenologii. Získávají přístup k bytí a zdroji jejich jednání, aby mohli využít akční cestu k uplatnění efektivního leadershipu. 


Účastníci neodcházejí s informacemi o leadershipu a jednání těch nejlepších lídrů, ale odcházejí jako někdo, kdo zažil a na vlastní kůži prožil, co je to být lídr a efektivně uplatňovat leadership. 


Zjednodušeně řečeno: Pokud něco prožijete na vlastní kůži, už se to nemusíte znova učit. Váš mozek si to přirozeně uloží do paměti a v době, až bude potřeba, tak to použije, aniž byste nad tím museli přemýšlet. 


💡 Efektivní leadership se nepotřebujete učit, je nevyhnutelným výsledkem bytí skutečným lídrem.


Metody a postupy níže uvedených ontologických myslitelů jsou základem mé další vědecké práce o leadershipu a jeho uplatňování nejen v podnikání, ale i ve sportu, vojenství, lékařství a politice. 

Ontologičtí myslitelé a autoři

Níže naleznete seznam některýh mých učitelů, kterým stojím na ramenou a dále pokračuji v jejich práci. Kombinuji jejich učení a vytvářím tak unikátní koncept leadershipu, který si klade za cíl stanovit jednotný princip, který ať chcete nebo ne, funguje.

Fernando Flores

Fernando je klíčovou osobností při vytváření oboru profesionálního koučování známého jako "Ontologie lidského pozorovatele". Floresovu práci o závazcích výrazně ovlivnila práce Humberta Maturany o vnímání, poznávání, jazyce a komunikaci. Integroval Maturanovy myšlenky s uplatněním existenciální filozofie Martina Heideggera a teorie "řečových aktů" Johna Searla. Místo abychom zabředli do sporů o správnosti či nesprávnosti různých pohledů na svět, můžeme se spojit s našimi požadovanými výsledky. Zobrazit víc >> 

Julio Olalla

Julio je zakladatelem a prezidentem sítě Newfield Network, která je celosvětově nejlepší pro ontologické koučování. Jeho vášní je integrální učení. Chce zajistit nové chápání leadershipu, organizačního učení a koučování pro globální komunitu. "Při své práci zjišťuji, že organizace zoufale potřebují nový druh lídra... takového, který dokáže obnovit důvěru... vytvářet smysl... a inspirovat ostatní k tvořivé činnosti." Zobrazit víc >> 

Werner Erhard

Werner již více než 50 let vytváří transformační modely a technologi pro jednotlivce i organizace. V akademické i podnikové komunitě je považován za předního myslitele a v současné době se věnuje důkladnému zkoumání a prezentaci svých myšlenek o leadershipu. Jako tvůrce modelů poskytuje nová paradigmata myslitelům a praktikům v tak rozdílných oblastech, jako je filozofie, obchod, vzdělávání a budování komunit. Zobrazit víc >> 


Na fotografii je moje žena Eva se synem Williamem.

Alan Sieler

Alan Sieler je zakladatelem a ředitelem Newfield Institute, koučovací, poradenské a školicí společnosti s mezinárodní působností. Jako přední světový odborník na pokročilé koučování Alan Sieler napsal mnoho knih o významu ontologie pro život, práci, učení a koučování. Jeho čtiři publikace "Koučováním k lidské duši" podporují strategie rozvoje organizací po celém světě, včetně korporací, jako jsou NASA, Hewlett Packard a Intel. Zobrazit víc >> 

Humberto Maturana

Maturana se zabýval neurofyziologií vidění, což ho přivedlo k jeho "Teorii pozorovatele". Všiml si, že naši realitu vytváříme "zevnitř ven" a filtrujeme data přicházející našimi smysly "zvenčí dovnitř". Naše mysl vytváří interpretaci vnějšího světa, která rámuje to, co můžeme a nemůžeme vidět. Když jsme schopni jemnějšího rozlišování prostřednictvím jazyka, svět se stává smysluplnějším. Změny v naší nervové soustavě, které si uvědomujeme prostřednictvím myšlenek (jazyka), nám totiž umožňují vytvářet více světů, v nichž můžeme žít. Zobrazit víc >> 

Bob Dunham

Bob je zakladatelem Institute for Generative Leadership (IGL), který poskytuje na akci založenou disciplínu generativního leadershipu a řízení v rámci programu Generative Leadership Program™ (GLP). Bob pracuje od roku 1981 jako vedoucí pracovník, konzultant, pedagog a kouč vedoucích pracovníků, manažerských týmů a koučů po celém světě v oblasti vedení, komunikace, týmové práce a přepracování procesů práce s lidmi. Zobrazit víc >>  

Steve Zaffron

Steve Zaffron je zakladatelem a vedoucím výzkumu a vývoje ve společnosti Vanto Group, globální poradenské firmě specializující se na navrhování a realizaci rozsáhlých iniciativ pro zvýšení výkonnosti organizací. Za svou 28letou historii spolupracovala Vanto Group s více než pěti sty klienty ve dvaceti zemích z žebříčku Fortune 500. Zobrazit víc >>

Na fotografii jsem já s mou ženou a synem na Leadership kurzu v Mexiku, který vedl Steve a Werner Erhard.

Chalmers Brothers

Chalmers Brothers je odborníkem na rozvoj leadershipu, lidskou dynamiku a emoční inteligenci, který transformuje lidi, vedoucí pracovníky a organizace. Vychází z téměř čtyřicetileté kariéry, kdy spolupracoval s tisíci generálních ředitelů při řešení jejich nejpalčivějších problémů v oblasti angažovanosti zaměstnanců, vytváření kultury angažovanosti a odpovědnosti za zlepšení emoční pohody organizací. Využívá své bohaté zkušenosti z práce s generálními řediteli a jejich vedoucími týmy. Zobrazit víc >>